Tag Archives: JackeyLove kiệt quệ sức khỏe

JackeyLove kiệt quệ sức khỏe khi TES thua 5 trận liên tiếp

JackeyLove-add

JackeyLove kiệt quệ sức khỏe khi TES, tại LPL Mùa Xuân 2023 để thua 5 trận liên tiếp. Từ một trong những xạ thủ giỏi nhất nhất trong khu vực, thì cậu ấy đột nhiên thấy bản thân kiệt sức và không cảm thấy hạnh phúc khi ở nơi đây. Khi mùa giải vẫn đang […]